Stockholms universitet logo, länk till startsida

Läsgrupp

Handledning

Datum: torsdag 9 december 2021

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Rum 1508 och via Zoom

Välkommen till Björn Bomans läsgrupp i pedagogik.

Preliminär titel

Skolprestationer – faktorer förknippade med studieresultat bland
elever i grundskolans senare år, 2010–2020

Läsare: Tore West (IPD) Stefan Johansson (GU)
Handledare: Stefan Ekecrantz, Ulf Fredriksson, Astrid Pettersson

Kontakta bjorn.boman@edu.su.se för manus.

zoom: Meeting ID: 679 9465 7843