Stockholms universitet logo, länk till startsida

Läsgrupp: Fariba Majlesi

Seminarium

Datum: måndag 13 juni 2022

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Rum 1708, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54 (och via Zoom-länk)

Living Interruptions; Writing Interruptions: A Study on Errancy & Migrant Subjectivities (preliminär titel)

Läsare: Karin Gunnarsson (IPD), Cecilia Ferm Almqvist (Södertörns högskola)
Handledare: Elias Schweiler, Klas Roth

Kontakta fariba.majlesi@edu.su.se för text.

Seminariet kan följas via Zoom: 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61419703232