Stockholms universitet logo, länk till startsida

Maritima seminariet: Nederländsk expertis i svensk skeppsbyggnation

Seminarium

Datum: fredag 12 november 2021

Tid: 13.00 – 14.00

Plats: Zoom

Håkan Jakobsson, Stockholms universitet, presenterar på maritima seminariet.

Presentationen kommer att diskutera problem och möjligheter i forskningen kring svensk skeppsbyggnation under 1600-talet. Speciellt fokus kommer att ligga på kunskapsöverföring och processerna som ledde fram till konstruktionen av skepp, både inom den privata och statliga skeppsbyggnadssfären, och inte minst nätverken, organisationerna och de utländska experterna som bidrog till verksamheten. 

Teckning. I förgrunden en hamn med flera segelskepp. På land ett skepp under uppbyggnad.
Joseph Mulder, 1693 - 1694. Rijksmuseum, Amsterdam.
 

Om maritima seminariet

De maritima seminarierna är öppna för alla. Höstterminen 2021 äger seminarierna endast rum online via plattformen Zoom. För att få seminarielänkar och annan information från CEMAS, anmäl dig till CEMAS nyhetsbrev via denna länk.

OBS: För att anmälad dig måste du bekräfta din mejladress. Om du inte får ett mejl med bekräftelselänk inom några minuter, kolla i skräpkorgen eller mejla cemas@historia.su.se.