Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nominera till nytt Östersjöpris

Viktiga datum

Datum: måndag 31 januari 2022

Tid: 23.20 – 23.30

Björn Carlsons Östersjöstiftelse – BalticSea2020 – har inrättat ett årligt pris till forskare eller annan person som lämnat värdefulla bidrag till Östersjöns miljö: Björn Carlsons Östersjöpris, med en prissumma på 3 miljoner kronor. Med priset vill stiftelsen väcka intresse för Östersjön och inspirera till engagemang och fortsatt arbete för vårt innanhav.

Professor Christina Rudén vid Stockholm universitet är ordförande i nomineringskommittén, där även framstående forskare från Tyskland, Polen och Finland finns med. Nomineringskommittén föreslår tre kandidater till stiftelsens styrelse som sedan utser pristagaren. Professor emeritus Ragnar Elmgren vid Stockholm universitet är ledamot i styrelsen.

Björn Carlsons Östersjöpris möjliggör och belönar insatser för ett friskare Östersjön.

Nomineringar är öppna för alla, som t.ex. privatpersoner, institutioner eller organisationer. För 2022 års pris ska nomineringar skickas in senast den 31 januari 2022. Priset delas ut i vår på Skansens Baltic Sea Science Center.

Belönar forskare eller andra

Björn Carlsons Östersjöpris ska belöna forskare eller annan person som i vid mening bidragit till arbetet för en bättre östersjömiljö. Det kan vara enskilda forskningsresultat eller en längre tids samlade arbete. Det kan också vara insatser för att forskning omsatts i policy eller förts ut till en bredare allmänhet. Priset kan belöna både pågående och avslutat arbete. Även annan verksamhet än traditionell akademisk forskning kan belönas, dvs. personer eller organisationer som på olika sätt har bidragit till att miljön i Östersjön förbättras.

Läs mer om Björn Carlsons Östersjöpris