Stockholms universitet

Organisationspedagogiska seminariet

Seminarium

Datum: tisdag 16 maj 2023

Tid: 10.00 – 11.30

Plats: Rum 1708

Organisationspedagogiska seminariet är öppet för externa och interna forskare och forskningsintresserade.

Seminariet välkomnar forskare, doktorander och masterstuderande med intresse för frågor om lärande, organisering, ledarskap mm., dvs sådant som är av pedagogisk relevans för organisationer, människor och verksamheter i olika samhälleliga sektorer och sammanhang. Seminariet utgör en av de regelbundna aktiviteter som genomförs av forskargruppen i organisationspedagogik.

Forskargrupp Organisationspedagogik

Kontaktperson för seminariet är professor Jon Ohlsson, e-post: jon@edu.su.se.

Tider för organisationspedagogiska seminariet hösten 2022 och våren 2023:

I samtliga fall är det tisdagar kl 10.00 – 11.30 (ca) i sal 1708 på Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54:

Hösten 2022
4/10
1/11
6/12
Våren 2023
17/1
14/2
14/3
18/4
16/5
13/6