Stockholms universitet logo, länk till startsida

Presentation av självständiga kandidatarbeten

Seminarium

Datum: fredag 3 juni 2022

Tid: 09.30 – 11.30

Plats: C609 Rossbysalen, MISU, Svante Arrhenius väg 16C, 6 tr

Fredagen den 3 juni 2022 kommer våra kandidatstudenter att presentera sina självständiga arbeten i ”Meteorologi, oceanografi och klimatfysik” (BSc).

Program

09:30
Helena Lindquist

Titel: Cirrusmoln påverkan på strålningsbalansen

Handledare: Jörg Gumbel
Betygskommitté: Annica Ekman och Michael Tjernström

10:00
Hilda Westberg
Titel:
Kan det bli ett ozonhål över Arktis?

Handledare: Jörg Gumbel
Betygskommitté: Annica Ekman och Gunilla Svensson

10:30
Caroline Andersson
Titel:
Albedots påverkan på havsisen i Arktis

Handledare: Johan Nilsson
Betygskommitté: Kristofer Döös och Michael Tjernström

11:00
Astrid Björndal
Titel:
Den globala transienta uppvärmningen

Handledare: Thorsten Mauritsen
Betygskommitté: Frida Bender och Gunilla Svensson


Tid: 09:30 - 11:30

Varmt välkomna!