Stockholms universitet logo, länk till startsida

Processrättsliga regler för konkursgäldenärer och konkursbon

Webbinarium

Datum: torsdag 11 november 2021

Tid: 16.00 – 18.00

Plats: Fakultetsrummet / Zoom

Processrättsgruppen vid Juridiska institutionen inbjuder till ett seminarium med jur.dr. Marek Keller på temat "Om behovet av särskilda processrättsliga regler för konkursgäldenärer och konkursbon"

I rättskällorna har det utbildats särskilda processrättsliga regler för civilprocesser i vilka konkursgäldenärer, konkursbon och andra aktörer i konkursförfaranden är processande parter. Denna konkursprocessrättsliga reglering är inte lagfäst i någon särskild och samlad processordning, utan istället fragmentariskt reglerad och utformad som en påbyggnad på allmänna processrättsliga regler i rättegångsbalken. Utformningen av regleringen medför att det inte sällan är svårt att bedöma om exempelvis allmänna processrättsliga eller konkursrättsliga ändamål ska vara styrande vid konstruktionen av enskilda processuellaregler.

Seminariet är avsett att belysa behovet av sådana särskilda regler för konkursens aktörer, mot bakgrund av de specifika problemsom den materiella konkursrätten ska hantera och de ändamål som konkursrätten ska tillgodose. Seminariet kommer även att behandla frågan om hur materiella konkursrättsliga regler kan eller bör påverka allmänna processrättsliga regler i rättegångsbalken. Därtill kommer också relevanta metodologiska frågor attdiskuteras.

Presentationen tar sin utgångspunkt i avhandlingen ”Konkurs och process”, som lades fram i juni 2020 vid juridiska institutionen i Uppsala.


På grund av rådande omständigheter hålls seminariet huvudsakligen digitalt via Zoom. Det finns möjlighet för ett mindre antal deltagare att närvara på plats i Fakultetsrummet, plan 8, C- huset. De som närvarar på plats inbjuds även till lunchrummet på plan 8 för en enklare eftersits.

Seminariet kommer att nås via följande länk:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61556637114 (Meeting ID: 615 5663 7114)

Anmälan till susanne.larsson@juridicum.su.se senast den 5 nov kl 15.


Välkomna
Processrättsgruppen genom Anna Kaldal och Susanne Larsson.