Stockholms universitet logo, länk till startsida

Queerseminariet: Att queera digital rumslighet

onsdag 24 mars 2021 16.00 – 18.00

Zoom

Med Matilda Tudor. Hur samproducerar och omorganiserar queert digitalt mediebruk uppfattningar om tid, rum och queert varande i en heteronormativ värld?

I en samtid präglad av digital konnektivitet är medier inte bara platser för subkulturella praktiker utan också för det arbete som krävs för att utveckla en queer orientering, och där livsvärldens koordinater tar form. Vad händer när detta arbete görs med hjälp av långväga andra och när digital rörlighet inte motsvaras av kroppslig förflyttning? Normkritiska perspektiv på mediekultur och västerländsk queerkultur visar att vi behöver skilja på olika sorters rumslighet över varierat uppkopplade landskap. Presentationen bygger på intervjuer med ryska queera män och fältarbete i Ryssland 2013-2015.

Matilda Tudor är mediefenomenolog och feministisk medieforskare och arbetar med kritiska perspektiv på att leva med digital medie- och kommunikationsteknologi i relation till vardagslivets mikropolitik.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin Bengtsson (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

Obs! Under VT 2021 ges alla queerseminarier digitalt via Zoom. Anmälan sker till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.