Stockholms universitet

Så klarar du din salstenta!

Föreläsning

Datum: onsdag 20 september 2023

Tid: 12.15 – 12.45

Plats: Online via Zoom

Är du orolig inför en salstenta? Hur ska du plugga för att minnas det du läst? Hur ska du disponera tiden för att hinna besvara alla frågor? Hur ska du strukturera dina svar?

Välkommen till en lunchföreläsning online på Zoom där vi på Studie- och språkverkstaden ger dig enkla tips på hur du kan förbereda dig till och klara en salstenta.

Alla studenter är välkomna! Ingen föranmälan krävs.

Delta!

Lärare ger papper till student i hörsal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Alla studenter med universitetkonto kan delta
Alla studenter på Stockholms universitet och Försvarshögskolan kan delta i den här inspirationsföreläsningen via mötesplattformen Zoom. 

Installera och logga in i e-mötestjänsten Zoom
På Serviceportalen finns instruktioner hur du installerar och loggar in i e-mötestjänsten Zoom: serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139

Varje onsdag i lunchtid anordnar Studentavdelningen inspirationsföreläsningar och informationsträffar. Se hela programmet här: Matnyttigt i lunchtid – inspiration varje onsdag