Stockholms universitet logo, länk till startsida

Seminarium: Öppen vetenskap från grunden

Seminarium

Datum: tisdag 17 maj 2022

Tid: 10.00 – 11.30

Plats: Universitetsbibliotekets scen

Hur skapar man ett öppet vetenskapssystem utifrån forskarnas villkor och för samhällets bästa? Wilhelm Widmark, överbibliotekarie och rektorsråd för öppen vetenskap, diskuterar med Will Brehm, docent i pedagogik och internationell utveckling vid University College London, och skapare av podcasten FreshEd.

Frågan om öppen vetenskap, och särskilt öppen tillgång, har till stor del varit beroende av stora, vinstdrivande förlag. Elsevier, Wiley, Sage, bland andra, har omfamnat publicering med öppen tillgång utan att i grunden förändra sina affärsmodeller och vinstmarginaler. Detta seminarium utforskar möjligheterna att bygga öppen vetenskap från grunden – utifrån forskarnas villkor. 

Seminariet består av två presentationer följt av ett fördjupat samtal.

Wilhelm Widmark ger en överblick av öppen vetenskap-rörelsen, där Stockholms universitet, bland andra, ligger i framkant internationellt sett, och undersöker nya angreppssätt för forskning- och kunskapsspridning. 

I sin presentation tittar Will Brehm på sambandet mellan forskning och underhållning i form av akademiska poddar, som erbjuder en viktig plattform för forskningskommunikation, där man kan nå och påverka en bred publik. Will Brehm driver sedan flera år utbildnings- och vetenskapspodden FreshEd. 

Målet är att inleda ett samtal om öppen vetenskap för att säkerställa att vetenskap och forskningsresultat delas över gränserna. 

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Arrangörer: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitetsbibliotek och Stockholm Center for Global Asia.

 

Läs om öppen vetenskap:

Öppen vetenskap, Stockholms universitetsbibliotek

Läs mer om seminariet:

Stockholm Center for Global Asia