Stockholms universitet

Seminarium i EU-rätt

Webbinarium

Datum: tisdag 16 november 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Zoom (länken skickas ut till anmälda deltagare den 15/11)

Institutet för euroepisk rätt bjuder in till seminariet "The Legal Principle of Participatory Democracy: Implications for EU Law-making Consultation" med doktorand Gloria Golmohammadi.

Vid detta slutseminarium kommer doktorand Gloria Golmohammadi att presentera utkastet till sin dokstorsavhandling. Efter att Gloria har gjort en kortare presentation kommer opponenten, professor Jane Reichel, Stockholms universitet, att kommentera manuskriptet. Därefter kommer det att finnas tid för frågor och diskussion.

Registrerade deltagare som vill få ett exemplar av utkastet till avhandlingen kan skicka ett e-postmeddelande till Gloria Golmohammadi på: gloria.golmohammadi@juridicum.su.se

Anmäl dig senast 12/11

VÄLKOMMEN!

Docent Björn Lundqvist, föreståndare för Institutet för Europeisk rätt

Handledare: Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt (Stockholms universitet) 
Professor Mauro Zamboni (Stockholms universitet)