Stockholms universitet logo, länk till startsida

Seminarium: Per Nilsson

Seminarium

Datum: onsdag 11 maj 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Per Nilsson (Östergötlands museum): Spår från bronsåldern och spår från bronsålderns arkeologer. Nya utgrävningar vid Himmelstalunds hällristningar.

Beskrivning
Himmelstalunds hällristningar väster om Norrköping är en av de mest omfattande och bildrikaste hällristningslokalerna i södra Skandinavien. Spridda över några stora klipphällar som reser sig över den omgivande parkmarken finns här närmare 2 000 registrerade figurer. Himmelstalund tillhör en av de ikoniska lokalerna inom den skandinaviska bronsåldersforskningen och ett flertal forskare har genom åren givit sina bidrag till hur bilderna kan tolkas och hur platsen ska förstås i sitt dåtida sammanhang. Alltsedan andra hälften av 1800-talet har Himmelstalund därigenom haft en självklar del inom de narrativ som byggt upp den skandinaviska bronsåldersforskningen.
 
Under senare år har arkeologiska utgrävningar genomförts i samband med exploaterings- och visualiseringsåtgärder både i parkmarken och uppe på själva klippan, senast under vår/sommar 2021. I mitt föredrag kommer jag presentera resultat från undersökningarna och berätta om de tidigare okända figurer som upptäcktes i samband med detta. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet unruliness kommer jag att sätta upptäckten av bilderna i relation till de mer personliga känslor och upplevelser som flera forskare beskrivit i mötet med hällristningarna. Avslutningsvis reflekterar jag kring de olika typer av spår som arkeologer vid Himmelstalund har lämnat efter sig. Min avsikt med detta perspektiv är att vidga begreppet forskningshistorik till att omfatta såväl det tankegods och den forskning som publicerats i akademiska sammanhang, som de materiella spår bronsåldersarkeologer har lämnat efter sig.

Delta via Zoom
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66592860215