Stockholms universitet logo, länk till startsida

Seminarium: Svante Fischer

Seminarium

Datum: onsdag 5 oktober 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Rum 334

Svante Fischer (Uppsala) ‘The Late Roman and Early Byzantine Solidi of Scandinavia (LREBS) - Project Presentation’.

Delta via Zoom:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67404755169

Det nya projektet som kommer publiceras genom Numismatiska forskningsgruppen presenterar senromerska och tidigbysantinska solidusfynd framförallt från Skandinavien. Projektledare och biträdande redaktör är Svante Fischer. Professor Jens Christian Moesgaard vid Numismatiska forskningsgruppen är huvudredaktör. Projektet kommer löpa fram till 2036.

Projektet genomförs i nära samarbete med internationella forskare specialiserade på solidusfynd i Medelhavsområdet. En viktig del av projektet är att undersöka solidusfyndens representativitet, s k ”survivorship bias”. Antalet solidusfynd i varje region måste jämföras med totala mängden guldfynd och/eller fyndmynt. Detta ger ett bredare empiriskt underlag för att kunna utvärdera äldre forskningshypoteser.

Mindre regioner, skatter och antikvariska samlingar kommer att publiceras i en referee-granskad ”Occasional Papers” serie. Här bör nämnas att två tidigare publikationer vid Uppsala Universitet, JAAH 28 respektive 30 om solidusmynten i Stiernstedtsamlingen och solidusmynt i Skåne och vid Lunds Universitets Historiska Museum, kan ses som direkta föregångare i serien. Härnäst följer studier av solidusfynden i Småland och Blekinge.

Viktiga regioner och stora skatter kommer att publiceras som monografier i tryckta volymer. Detta gäller framförallt Comoskatten i Lombardiet i norra Italien men också solidusfynden från Öland och Gotland.