Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sista ansökningsdag

Viktiga datum

Datum: torsdag 15 april 2021

Tid: 00.00 – 23.59

Till kurser och program (utom för speciallärar-och specialpedagogprogrammen som stängdes 15 mars)

Fördelaktig ansökningsperiod som möjliggör planering av tjänstledighet och rekrytering av vikarier.

Från och med 2019 har Specialpedagogiska institutionen en tidigarelagd antagningsprocess för våra professionsutbildningar Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.

Därför kommer antagningsbeskedet redan i april vilket möjliggör planering av tjänstledighet och för arbetsgivare att planera och rekrytera vikarier.

Institutionen har också möjlighet att kalla reserver innan sommaren.