Stockholms universitet logo, länk till startsida

Slutseminarium: Ett bidrag till psykoanalysens självförståelse (preliminär titel)

Seminarium

Datum: fredag 16 september 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Rum 1607, Frescativägen 54

Gloria Zeligman har slutseminarium på sin doktorsavhandling med titeln: Ett bidrag till psykoanalysens självförståelse (preliminär titel).

SLUTSEMINARIUM GLORIA ZELIGMAN

Ett bidrag till psykoanalysens självförståelse (preliminär titel)

Läsare: Marianne Teräs och Marlene Johansson Falck (Umeå universitet)
Handledare: Gunnar Karlsson, Robert Ohlsson.

För manus kontakta Gloria Zeligman: gloria.zeligman@edu.su.se