Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sommarkurs: Marinbiologi

Viktiga datum

Datum: tisdag 15 mars 2022

Tid: 00.01 – 23.59

Denna sommarkurs ger en praktisk och teoretisk introduktion till marinbiologi med fältstudier på Västkusten (Tjärnö) och i Östersjön (Askö). Sista ansökningsdag är 15 mars.

Marinekologin studeras på organism-, populations- och ekosystemnivå, innefattande biologiska interaktioner, ekofysiologi, energiflöden, samt effekter av naturliga och mänskliga störningar.

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Cell- och molekylärbiologi 15 hp, Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp, Fysiologi 15 hp, samt Ekologi och artkunskap 15 hp.

Läs mer om kursen och sök, senast 15 mars inför sommarterminen