Stockholms universitet logo, länk till startsida

Start: Skrivgrupp för studenter med svenska som andra- eller främmande språk

onsdag 27 januari 2021 09.00 – 11.00

En Zoom-länk skickas ut till anmälda deltagare

Har du en flerspråkig bakgrund och vill få stöd i ditt akademiska skrivande på svenska? Har du letat efter hjälp med svenska språket, men inte vetat var du ska vända dig?

Nu finns möjlighet för dig att gå med i Studie- och språkverkstadens skrivgrupp för studenter med svenska som andra- eller främmande språk.

Skrivgruppen träffas onsdagar kl. 9–11 via Zoom med start 27 januari. Mötena utgår ifrån dina behov och innebär ett aktivt deltagande där du förväntas ha med dig en egen text till varje träff. Tillsammans med en språkverkstadspedagog kommer ni överens om ramar och förhållningssätt för era möten samt arbetar med att hitta strategier för att utvecklas som skribenter. När gruppen fått flyt i arbetet fortsätter skrivgruppen på egen hand, utan språkverkstadspedagogen. Nya grupper kommer att startas löpande under terminen, efterhand som det blir tillräckligt många anmälda.

Begränsat antal platser.

Anmäl dig

Studie- och språkverkstaden erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Vill du utveckla ditt akademiska skrivande och dina studiestrategier? Besök oss gärna på su.se/sprakverkstaden för att se vad vi kan göra för dig.