Stockholms universitet logo, länk till startsida

Texter, samtal och sammanhang i sva- och SO-undervisning

Webbinarium

Datum: tisdag 13 april 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Robert Walldén, bitr universitetslektor vid Malmö universitet, gästade Institutionen för språkdidaktik för ett digitalt högre seminarium.

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss.

Robert Walldén

Högre seminariet ISD - tisdag 13 april 2021

Texter, samtal och sammanhang i sva- och SO-undervisning

Robert Walldén, bitr universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för kultur, språk och medier, Malmö universitet.

Abstrakt

Med utgångspunkt i klassrumsstudier av undervisning i SO (årskurs 6) och svenska som andraspråk (grundvux) riktas fokuset mot språklig förhandling under samtal om ämnesspecifika texter, termer och uttryck. Språkvetenskaplig och socialsemiotisk teori används för att belysa både diskursiva rörelser mellan vardagliga och mer abstrakta/ämnesspecifika formuleringar i klassrumsinteraktionen och egenskaper hos de texter som används som resurser i undervisningen. Förutsättningarna för elevernas litteracitetsutveckling ses även i ett vidare perspektiv som innefattar möjligheterna att relatera till tidigare kunskaper och erfarenheter samt utveckla och uttrycka en kritisk förståelse för det ämne som studeras.

Under seminariet belystes språk- och kunskapsutvecklande potentialer i undervisningen samtidigt som didaktiska utgångspunkter för stöttning i undervisning av språkligt heterogena elevgrupper diskuterades och problematiserades. Genom att rikta strålkastarljuset mot språklig förhandling under arbete med skönlitterära texter tillförs även ett nytt perspektiv på sva-undervisning som utmanar traditionella uppdelningar mellan språk- och litteraturdidaktik samt mellan färdighets- och innehållsämnen.