Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tom Britton: Writing and presenting degree projects in the Mathematical sciences

onsdag 10 mars 2021 13.45 – 14.45

Zoom

Den 10 mars ger Matematiska institutionen ett seminarium om att skriva och presentera examensarbeten. Seminariet är öppna för alla som håller på att skriva (eller snart kommer att påbörja) ett examensarbete i ett matematiskt ämne på kandidat- eller masternivå vid Stockholms universitet.

Onsdagen den 10 mars ger Tom Britton ett seminarium om att skriva och presentera examensarbete i ett matematiskt ämne. Seminariet kommer att ges på engelska.

Seminariet äger rum kl 13:45-14:45 över Zoom. Mötes-ID: 62078058430