Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tvärseminariet: Humaniora i offentligheten

Seminarium

Datum: tisdag 30 november 2021

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Biblioteket med möjlighet att delta via Zoom

Samverkande krafter tycks separera akademisk humaniora från offentligheten. En vanlig beskrivning är att forskare skriver specialiserad jargong i allt smalare facktidskrifter samtidigt som dagstidningarna skär ner på kultursidor och twitterflödets tempo motverkar fördjupade diskussioner. Men stämmer bilden? Går det att formulera andra beskrivningar av humanioras roll i olika offentligheter?

Vid detta seminarium vill vi diskutera akademisk humaniora och olika offentligheter som delar av ett kretslopp för kunskap och samhällsdiskussion. Hur förhåller sig olika mediala plattformar – dagstidningar, sakprosa, kulturtidskrifter, tankesmedjor, poddar – till varandra? Hur har relationerna förändrats över tid och vilka är framtidsutsikterna? Hur förstås fenomen som ”humaniora”, ”offentlighet” eller ”tredje uppgiften” i detta kretslopp? Hur regleras humanioras roll i offentligheten dels av villkoren inom akademin, dels av olika arenor i dagens växande mediesamhälle och hur vill vi ha det i framtiden? Vi söker en diskussion som kan fördjupa insikter om kretsloppet, men som också bygger på erfarenheter av personer verksamma inom det. Därför inleds seminariet med fyra inlägg från representanter för universitet, kulturtidskrifter, journalistik och tankesmedjor: Lovisa Brännstedt, forskare i antikens kultur och samhällsliv, Lunds universitet, verksamhetsledare Humtank; Anders Burman, professor i idéhistoria, Södertörns högskola; Jenni Sandström, redaktionschef på Tidskriften Respons; Beate Schirrmacher, lektor i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet, medlem i Humtank.
 
Anmäl deltagande till sonya.petersson@arthistory.su.se
 
Seminarieledare: Staffan Bergwik och Sonya Petersson
 
Planeringsgrupp: Staffan Bergwik (forskningssamordnare, professor i idéhistoria, Stockholms universitet), Sonya Petersson (forskningssekreterare, vik. lektor i konstvetenskap, Stockholms universitet), Isabelle Ståhl (doktorand i idéhistoria, Stockholms universitet Anna Jungstrand (lektor i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola), Johan Lundberg (lektor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet).