Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tvärseminariet: Miljöhumaniora

Seminarium

Datum: tisdag 16 november 2021

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Biblioteket med möjlighet att delta via Zoom

Tvärseminariet vid Institutionen för kultur och estetik gästas av Claudia Egerer (Engelska institutionen, Stockholms Universitet) och Christina Fredengren (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms Universitet), som tillsammans med Karin Dirke (idéhistoria) och Anna-Maria Hällgren (konstvetenskap) presenterar miljöhumaniora som forskningsområde.

I fokus för detta tvärvetenskapliga forskarseminarium står miljöhumaniora som ett mång- och tvärvetenskapligt forskningsfält och hur ekologiska aspekter som har aktualiserats i vår samtid kan bidra till att formulera nya forskningsfrågor – även till det förflutna.

Den första timmen ägnas åt kortare forskningspresentationer, medan den andra timmen viks åt seminariediskussion. Presentationerna hålls på engelska eller svenska.