Stockholms universitet

Tvärseminariet: Workshop om forskningsansökningar

Workshop

Datum: tisdag 18 maj 2021

Tid: 15.00 – 17.00

Tvärseminariet vid Institutionen för kultur och estetik.

Jessica Sjöholm Skrubbe (konstvetenskap) och Adam Hjortén (idéhistoria) delar med sig av sina framgångsrika forskningsansökningar och sakkunnigas bedömningar av dem. Utifrån detta underlag diskuterar vi tillsammans med Jessica och Adam dels ansökan som genre och forskningsfinansiärernas bedömningskriterier, dels frågor om hur man i relation till ett forskningsprojekts syfte, teori, metod och material formulerar ett relevanssammanhang och utvecklar en projektplan. Zoom-länk skickas ut via mail.