Stockholms universitet

Tvärseminariet: Workshop om forskningsansökningar

Workshop

Datum: tisdag 12 oktober 2021

Tid: 10.00 – 17.00

Plats: Konferensrummet med möjlighet att delta via Zoom

En workshop för forskare vid Institutionen för kultur och estetik.

Anmäl dig till workshopen med ett utkast till en forskningsansökan. Utkastet behöver inte vara långt kommet, utan du kan delta även med ett abstract eller en projektskiss. Utkastet kan gälla ansökningar till vintern 2022 eller vara mer framåtsyftande. Däremot är det bra att tänka igenom vilken eller vilka utlysningar det ska svara emot, och gå igenom forskningsfinansiärernas anvisningar och bedömningskriterier. Workshopen kommer att organiseras i mindre grupper, med en utsedd läsare till varje utkast. Inlämning sker en vecka i förväg.

Mer information kommer. Klockslagen för workshopen kan komma att ändras.

Workshopledare: Staffan Bergwik och Sonya Petersson.