Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tvärseminariet: Workshop om forskningsansökningar

Seminarium

Datum: tisdag 11 oktober 2022

Tid: 09.00 – 17.00

Plats: Auditoriet, Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 24E

Välkommen till en heldag i auditoriet med hjälp att komma igång med skrivandet.

Workshopen är ett frivilligt komplement till tvärseminariegranskningen av färdiga forskningsansökningar – en hjälp att komma igång med skrivandet!

Du deltar med ett utkast till en forskningsansökan. Utkastet behöver inte vara långt kommet. Ett abstract eller en projektskiss räcker för workshopen. Utkastet kan gälla ansökningar till vintern 2023 eller vara mer framåtsyftande. Däremot är det bra att tänka igenom vilken eller vilka utlysningar det ska svara emot, och gå igenom forskningsfinansiärernas anvisningar och bedömningskriterier.

Inlämning sker en vecka i förväg. Workshopen är enbart öppen för anmälda deltagare med utkast. Platserna är begränsade.

Workshopledare: Catharina Nolin och Sonya Petersson.