Stockholms universitet logo, länk till startsida

Välkommen, alla nya lärarstudenter!

måndag 23 augusti 2021 08.00 – onsdag 1 september 2021 17.00

Nu är det äntligen dags att starta din lärarutbildning. Det finns mycket som är bra, nyttigt och roligt att känna till inför din lärarutbildning. Därför har institutionerna som har förskollärarutbildning och lärarutbildning informationstillfällen och aktiviteter för dig.

Kille som hälsar glatt på någon.
Foto: Nicolas Menijes Crego

Se när din lärarutbildning erbjuder informationstillfälle och aktiviteter.

 

Introduktion till Förskollärarprogrammet

Varmt välkommen som ny student till förskollärarprogrammet! Se filmer där du får veta mer om programmet, institutionen och kan läsa om praktiska frågor.

Länk till digital information för nya förskollärarstudenter

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Länk till institutionen BUV:s webb

 

 

 

Grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, inklusive nya profilen mot teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Välkommen på tre introduktionsdagar som kommer att underlätta din studiestart! För dig som ska bli grundlärare för de yngsta eleverna.
Datum: 25 - 27 augusti 
Tid: kl 08.45 - 15.00
Plats: Zoom - Länk får du i Athena

Länk till informationen för nya grundlärarstudenter F-3

Institutionen för språkdidaktik

Länk till institutionen ISD:s webb

 

 

Introduktionsprogram Grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Välkomstinformation om programmet samt introduktionsföreläsning om studieteknik.
Datum: Onsdag 25 augusti
Tid: kl. 09.00-12.10

Gemensamt pass med Grundlärarprogrammet F-3 med bla föreläsning om grupper och grupprocesser.
Datum: Torsdag 26 augusti
Tid: kl. 09.00-12.00
Eftermiddag 
Introduktion till studentlivet på SU med Föreningen Lärarstudenter.

Länk till introduktionsprogram Grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Länk till institutionen MND:s webb

 

 

Introduktion för nya grundlärare i fritidshem

Vi hälsar alla nya studenter inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem varmt välkomna! Se filmer där du får veta mer om programmet och institutionen. Och passa på att läsa om praktiska frågor för nya studenter.

Länk till digital information för nya grundlärare i fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Länk till institutionen BUV:s webb

 

 

Ämneslärarprogrammet

med geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap som ämne 1

Välkommen på föreläsningar och genomgång av ämneslärarprogrammet. De är för dig som är ny ämneslärarstudent med geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap som ämne 1.
Datum: 27 augusti
Tid: kl. 13.00 – 16.00
Plats: Zoom – Anges i välkomstmejlet eller läggs upp på HSD:s webb.
Länk till informationen för ämneslärarstudenter

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Länk till institutionens HSD:s webb

 

 

Ämneslärarprogrammet

inriktning mot språk, för arbete i årskurs 7-9 och gymnasiet

Välkommen till en introduktionsträff där du får viktig information om just ditt program. För dig som ska bli ämneslärare i språk.
Datum: 27 augusti
Tid: kl. 09.00 – 15.00
Plats: Zoom – Länk får du per e-post

Länk till information för nya ämneslärare i språk

Institutionen för språkdidaktik

Länk till institutionen ISD:s webb

 

 

Introduktionsprogram Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, matematik, naturvetenskap, teknik

E-post med inspelade inspirationsföreläsningar om läraryrket samt annan viktig information.
Datum: Måndag den 23 augusti
Plats: E-postutskick
 

E-post med inspelad information om den inledande kursen Skolan i samhället och om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt annan viktig information.
Datum: Tisdag den 24 augusti
Plats: E-postutskick


Träff online för nyantagna KPU-studenter med programansvarig Karim Hamza och studievägledare Elvira Bergquist, ett tillfälle att träffa kurskamrater och ställa frågor.
Datum: Fredag den 27 augusti
Tid: kl. 10-11
Plats: Online- Länk finns på sidan med information för nya KPU-lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik

Länk med information för nya KPU-lärare som inom matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Länk till institutionen MND:s webb

 

 

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU med inriktning mot språk, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen

Välkommen på introduktion för KPU med inriktning mot språk, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen!
Datum: 27 augusdti
Tid: kl. 14.00 – 16.00
Plats: Zoom – Länk finns på sidan med information för nya KPU-lärare med inriktning mot språk, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen

Länk med information för nya KPU-lärare med inriktning mot språk, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Länk till institutionen HSD:s webb

Institutionen för språkdidaktik

Länk till institutionen ISD:s webb

 

 

Ny speciallärar- eller specialpedagogprogramstudent

Informationsmöte där du som ska gå Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet och Speciallärarprogrammet genom Lärarlyftet får svar på praktiska, tekniska och administrativa frågor.
Datum: 30 augusti
Tid: kl. 12.15-12.45 eller kl.16-16.30
Plats: Zoom

Länk med information för nya speciallärar- eller specialpedagogprogramstudenter

Länk till information om frågestunden

Välkommen på Uppstartsdagen för studenter inom Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet och Speciallärarprogrammet genom Lärarlyftet. På Uppstartsdagen får du praktisk information, presentation av programmens upplägg och en introduktionsföreläsning.
Datum: 1 september
Tid och plats: Zoom, Logga in på din kurs lärplattform Athena för detaljerat schema och länkar till uppstartsdagens Zoom-länkar.

Länk till information om Uppstartsdagen

Specialpedagogiska institutionen

Länk till Specialpedagogiska institutionens webb

 

Webbplats för alla lärarstudenter

Lärarutbildningarna

 

 

Välkomstdag för alla nya studenter 

Välkommen även på Stockholm universitets digitala välkomstdag för alla nya studenter.
Datum: 27 augusti
Tid: kl. 12.00 – 15.00
Plats: su.se/valkomstaktiviteter