Stockholms universitet

Vid reseskildringens gränser – om det egna i det främmande

Evenemang

Datum: torsdag 3 juni 2021

Tid: 18.00 – 19.00

Plats: Online via su.se/play

Skildringar av resor är en av världens äldsta och mest universella berättande former, både inom litteratur och journalistik. Men vad händer när resmålen blir allt mer lättillgängliga och främmande platser tycks höra till det förflutna? Eller när pandemi och klimatkris tvärtom gör att vi inte bör resa?

 

 

Reseskildringarnas plats inom världslitteraturen är given. Här ryms tidiga skildringar av pilgrimsresor, Ibn Battutas och Marco Polos berättelser om sina äventyrliga färder, jesuiternas missionsresor, följetonger i dagspressen om långresor, samt skildringar som inspirerat 1900-talets många turister. Resorna går i alla väderstreck och vårt behov av att vidga vyerna genom att läsa om fjärran platser tycks omättligt. Vad ger reseskildringarna deras attraktionskraft?

Samtidigt har resan för många blivit allt mer lättillgänglig och det främmande inte lika främmande längre. Hur står sig reseskildringarna i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld? Vad är det som sker när fascinationen för det främmande kläs i ord på det egna språket? Förmår en hastig selfie mot exotiska bakgrunder verkligen skildra ett resmål och vad händer med våra behov av att fly vardagen? När varje resenär kan skildra sin egen resa – riskerar vi en framtid av arbetslösa resejournalister?

Världslitteraturprogrammet bjuder in till ett samtal om reseskildringarnas möjligheter och begränsningar, om hur de bidrar till att skapa världar i litteraturen och i journalistiken.

Målning från år 1375, Marco Polos karavan reser till Indien. Foto: Wikimedia commons
 

Plats

Samtalet sänds online här ovan, via su.se/play och på Tranströmerbibliotekets webbplats. Ingen anmälan krävs. Varmt välkommen!

Deltagare

Helena Bodin är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om litteratur och gränsdragningar mellan språk, folk och nationer, konstarter och medier.
Christina Kullberg är professor i franska vid Uppsala universitet med särskild inriktning mot fransk litteratur och forskar om karibisk litteratur, reseskildringar samt världslitteratur. Hon är en av koordinatorerna för Världslitteraturprogrammet.
Per Ståhlberg är universitetslektor i media- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns Högskola, och forskar bland annat om journalistik och offentlig kultur i Indien.
Per J Andersson är resejournalist, en av grundarna till resetidningen Vagabond samt författare, bland annat till verket För den som reser är världen vacker (2017). 

 

Om serien

Världslitteraturprogrammet (http://www.worldlit.se/) samlar litteraturvetare och antropologer litteraturforskare och antropologer från hela Sverige. Med bas vid Stockholms universitet har programmet en stor bredd inom områden som översättning, litteraturvetenskap, litteraturhistoria, flerspråkighet och mycket mer. I den här miniserien i samarbete med Tranströmerbiblioteket summerar Världslitteraturprogrammet sin forskning i tre teman – världslitteratur, resan och översättning. 

Läs mer om samtal 1: Vad är världslitteratur? Om hur litteratur kan korsa gränser

Läs mer om samtal 3: Hur sprids ett litterärt verk? Om platsens betydelse för texten