Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vill du bli del av något större genom att jobba statligt?

tisdag 20 april 2021 15.00 – 16.00

Online

Välkommen till ett webbinarium om framtidens karriär där vi går igenom vad det innebär att jobba statligt, hur man söker statliga jobb och vilka kompetenser som behövs i staten.

Människor som samarbetar. Foto: Brooke Cagle, Unsplash.com
Foto: Brooke Cagle, Unsplash.com.

Staten behöver rekrytera 350 000 nya medarbetare under kommande tio år enligt en rapport från Arbetsgivarverket. De nya jobbchanserna kan handla om allt från att jobba med digitaliseringen av statsförvaltningen till brottsbekämpning eller planering av modern infrastruktur. Men staten är betydligt mer varierad än så och består av 250 olika affärsverk, myndigheter och andra statliga verksamheter.

 

Vill du veta mer om en framtida karriär i staten? 

Välkommen ett webbinarium om framtidens karriär där vi går igenom vad det innebär att jobba statligt, hur man söker statliga jobb och vilka kompetenser som behövs i staten.

Sofie Andersson, utredare arbetsmarknads och utbildningspolitik, samt Ann Lindblad, ansvarig kommunikatör inom arbetsgivarprofilering från Arbetsgivarverket medverkar. Vi får också höra en ung statsanställd berätta om sin jobbresa till en stor myndighet och hur en rekryterande chef vid samma myndighet resonerar.

Anmäl dig här!

Varmt välkommen!

Centrala studie- och karriärvägledningen
www.su.se/studievagledning