Stockholms universitet logo, länk till startsida

Webbregistrering för sommarkurser

måndag 17 maj 2021 08.00 – söndag 23 maj 2021 17.00

Ladok

Du som blivit antagen till en sommarkurs måste själv webbregistrera dig på den kurs du ska gå. Registrering är även en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Webbregistreringen är öppen 17-23 maj.

Kvinna med laptop
Foto: Niklas Björling
 

Välkommen till din sommarkurs 2021!

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig:

1. Aktivera ditt universitetskonto

2. Registrera dig i Ladok för studenter

Webbregistreringen är öppen 17-23 maj.

Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.

 

Schema och annan kursinformation

Institutionen för språkdidaktik ger i år fem sommarkurser. På kurssidan hittar du aktuella kursdokument, schema och kontaktuppgifter:

Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet (US158F)

Fjärr- och distansundervisning i språk (US168F)

Läs- och skrivinlärning (US261F)

Läs- och skrivutveckling (US262F)

SVA I: Språk, undervisning och lärande (USS104)