Stockholms universitet logo, länk till startsida

Webinarium: Gruvdriftens påverkan på samiska rättigheter

tisdag 11 maj 2021 10.00 – 12.00

Online

Hur bra är Sverige på att respektera urfolks rättigheter inom tillståndsprövningar av nya gruvor? Kan Sverige bli ledande i världen på hur man uppnår social hållbarhet och rättvisa vid gruvbrytning inom urfolks traditionella områden? Välkommen till webinarium 11 maj om gruvnäring och samiska rättigheter – senaste forskningen om svenskt regelverk och myndighetspraxis.

Renskötsel i Sápmi.
Renskötsel i Sápmi. Foto: Mats Berg.

Majoriteten av gruvdrift, prospekteringsverksamhet och planerade gruvprojekt finns i norra Sverige. Etableringen av nya gruvor har på senare tid lett till ökade konflikter i Sápmi. Skyddet av samiska rättigheter blir därför en central fråga för den svenska mineralpolitikens legitimitet och trovärdighet.
 
Resultaten från flera forskningsprojekt som analyserat svensk lagstiftning och myndigheters tillståndspraxis för gruvdrift och dess effekter presenteras av:
Christina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Rasmus Kløcker Larsen, seniorforskare, Stockholm Environment Institute
Kaisa Raitio, docent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

Seminariet hålls online och riktar sig till beslutsfattare, representanter för svensk gruvnäring och renskötsel, samiska och svenska politiker, forskare och andra intresserade samhällsaktörer.

Registrera dig och läs mer

Seminariet arrangeras av Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute.

Vid frågor, kontakta Kaisa Raitio vid Sveriges lantbruksuniversitet: kaisa.raitio@slu.se eller Rasmus Kløcker Larsen vid Stockholm Environment Institute: rasmus.klocker.larsen@sei.org.