Stockholms universitet

Workshop om forskningsdata och forskningsinfrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap

Workshop

Datum: fredag 27 augusti 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Online

En workshop inom Vetenskapsrådets forskningsprogram DIGARV, ett program för forskningsprojekt kring digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar.

Detta är en öppen workshop som kan vara intressant för alla som arbetar med digitala metoder, digitala dataset, som ska skriva en forskningansökan eller en datahanteringsplan, eller bara vill veta mer.

Seminariet arrangeras av koordinatorerna för Vetenskapsrådets forskningsprogram DIGARV:

Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet

Program

kl. 13.00 Arin Savran, SND: "Om Svensk nationell datatjänst"
 
kl. 13.30 Daniel Brodén, Göteborgs universitet: "Swe-Clarin – språkteknologisk infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning"
 
kl. 14.15 Stefan Ekman, Karlstads universitet: "Forskningsdata inom humaniora: några policyreflektioner"

Delta i workshopen via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69816003266

Vetenskapsrådets forskningsprogram DIGARV