Fortbildning och aktiviteter

Den här hemsidan öppnades 1 juli 2023 och uppdateras fortlöpande. Allt material från den tidigare hemsidan har vi inte hunnit flytta över. Hör av dig till krc@krc.su.se om du saknar något specifikt.

Berzeliusdagarna

Berzeliusdagarna anordnas i januari varje år på Stockholms universitet av Svenska Kemisamfundet. Huvudmålgruppen är kemiintresserade elever, men konferensen välkomnar även lärare och en separat lärarsamling anordnas. berzeliusdagarna.se

Fortbildningsdagar för kemilärare

Olika lärosäten turas om att i november bjuda in till fortbildningsdagar för kemilärare. Nationalkommittén för kemi och Svenska kemisamfundet organiserar konferensen. Mer info om fortbildningsdagar för kemilärare

KRC:s fortbildningar

Aktuella datum för lärarfortbildning i KRC:s regi hittar du nedan. 

KRC:s kalender

Zooma med en doktorand

Genom projektet "Zooma med en doktorand" erbjuder ett antal lärosäten varje termin distansföreläsningar i kemi.

Zooma med metallindustrin

Våren 2024 erbjuds du som lärare i kemi eller naturkunskap på gymnasiet att anmäla dig till

Zooma med metallindustrin

Kemolympiaden

Kemiolympiaden riktar sig till elever på gymnasiet.

Kemiolympiaden

Om EOES-tävlingen

EOES, European Olympiad of Experimental Science, riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller går första året på gymnasiet. European Olympiad of Experimental Science (eoes.se)

 EOES kemifinal 2023 (1080 Kb)

  • Din Kemi - en öppen faktagranskad digital lärresurs om aktuell kemi anpassad för undervisning i årskurs 7-9, men som även är användbar för lärarfortbildning.
  • Kemisk Tidskrift, utkommer med fyra nummer per år. Mer om skolprenumerationen

KRC samordnar ett nätverk kring kemi och NV-didaktik för intresserade personer. Vi träffas online en timme vid några tillfällen varje termin för att dela erfarenhet utvecklingsprojekt eller forskning om kemi och NV-didaktik för undervisning i årskurs F-6. 

Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter med varandra. På sikt hoppas vi kunna erbjuda ett program för verksamma lärare som undervisar årskurserna F-6.

Nätverk om kemi och NV-didaktik i årskurserna F-6

Om du är intresserad av att delta, hör av dig till  jenny.olander@krc.su.se

Kemiinnehåll Titel med länk till artikel och författare Ålder på elevgrupp i fokus
Materia - partikelbegreppet

Hur utvecklas begreppet litet? (368 Kb)  Karina Adbo

Förskolan
     
     
     
     
     
     
     
     

 

På denna sida