Experimentell kemi - tema metall

Utbildning

Startdatum: måndag 12 augusti 2024

Tid: 12.00

Slutdatum: fredag 16 augusti 2024

Tid: 12.00

Plats: Skellefteå

Kursvecka för lärare i högstadiet och på gymnasiet om kemi med koppling till metallindustrin och laborativa uppgifter som kan användas i undervsning.

 

Program 

  Förmiddag Eftermiddag Kväll
(En timmes workshop)
Må 12/8 Ankomst Skellefteå

Enkla laborationer om metaller och redox (LÄNK), KRC

Guidning av Landskyrkan,
Nils Boman
Ti 13/8

Utvinning av litium från malmkoncentrat, LTU

Studiebesök på Boliden Undervisning om  metallutvinning ur ett samhällsperspektiv 
Lina Varg och Christina Ottander, UmU
On 14/8

Undersökning av träs beständighet, LTU
Vattenrening med slam, LTU
 

 "Från mineral till produkt", Exploratoriet

Rollspelet "Granne med Gruvan", Teknikens hus

Projektering med LEGO-robotar, Exploratoriet
To 15/8

Batterier och elektrokemi (engelska), Northvolt

Studiebesök på Northvolt Hur kan man förbereda möten mellan ämnesexperter och elever?
Lina Varg, UmU
Fr 16/8

Explosiva blandningar i skolan, Länk till motsvarande kurs i Göteborg

Hemresa  

 

Relaterat innehåll i styrdokumenten

Kemi i Lgr22 Utveckling av produkter och material, till exempel läkemedel, funktions­klä­der och batterier.
Några produkters livscykler och påverkan på miljön. 
  Nivå 1 Nivå 2
Kemi i Gy25 Elektrokemi, däribland galvaniska element och elektrolys. Oorganiska ämnens betydelse för hållbar utveckling. 
Kemitekniska tillämpningar inom energi- och miljöområden. Kemitekniska tillämpningar, till exempel inom livsmedels-, material- och läkemedelsområdena.

Frågor om etik och hållbar utveckling med koppling till kemi.

Arrangörer

Anmälan

Anmälan är stängd, men det är möjligt för ett fåtal ytterligare deltagare, som inte behöver boende. Om du är intresserad kan du höra av dig med frågor till jenny.olander@krc.su.se (e-post läses sporadiskt under sommaren).

Kostnad utan boende

Deltagande 1 dagar exklusive boende 500 SEK exkl. moms*
Deltagande 2-5 dag exklusive boende 1000 SEK exkl. moms*

* Om du har möjlighet att bidra med skjuts till eller från studiebesöket till Boliden/Northvolt reduceras din deltagaravgift med 500 SEK per tillfälle du skjutsar.

Praktisk information om kursen som helhet

Kursen kommer att vara ett internat. Programmet hålls på Campus Skellefteå, där lunch organiseras gemensamt. Enkelrum inkl. frukost är bokade på Stiftsgården i Skellefteå. Deltagarna delas in i grupper för att bidra med praktiska sysslor kring kvällsmaten.