Explosiva varor på remiss

Om remissen går igenom kommer kemilärare nästa år kunna demonstrera fler explosiva reaktioner utan att behöva söka tillstånd.

Kaliumklorat och socker

I nuläget behöver lärare söka tillstånd för att tillverka explosiva varor i sin undervisning. Enda undantaget är för tillverkning av tomtebloss enligt MSBFS 2019:1

Under sommaren har ett nytt förslag varit ute för remiss. Länk till remissen

Här kan du läsa KRC:s synpunkter på de föreslagna ändringarna av föreskriften MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor.

Remissvar-MSB-dnr-2022-06371-KRC (113 Kb)

KRC planerar att under våren 2024 genomföra kursdagar där kemilärare får testa demonstrationer med explosiva varor som kan bli tillåtna att genomföra utan tillstånd från MSB.