Gymnasiearbete i metallindustrin

Vad händer i metallindustrin i Sverige idag? Intresserade elever har möjlighet att genomföra gymnasiearbetet i samverkan med något av företagen i projektet Komplätt.

Företag som deltar i projektet KOMPLÄTT

Projektområden

Företag / Lärosäte Exempel på tema
Swerim Agglomeration Training (ENG), Materialanalys med röntgenfluorescens, Stelning vid stränggjutning.
Tillverkning av vätgas. Praktiska mätningar i SWERIM:s vätgasanläggning.
Luleå tekniska universitet (LTU) Flamskyddsmedel, Litium utvinning, Zink utvinning från stoft
SSAB Maximal inblandning av galtjärn i en skrotmix, Optimerad skrotanvändning.
Alleima Mikroskopi av kända och okända material, Prestandajämförelse mellan olika ET givare, Stålverksslagg som konstruktionsmaterial.
Carbon Capture and Storage.
LKAB Pelletisering av Järnmalm.
Boliden Recirkulering av elektronikskrot.
SSAB Förändringar av den inre kvalitet på SSAB:s stål vid legering med bor och titan. Studie av mikroskopundersökningar.

Gå gärna in på företagens hemsidor för att titta närmare på vad de arbetar med!

Hur går det till?

  • Eleverna (2-4 stycken) hittar ett intressant tema på något av företagen som ingår i projektet. 
  • Eleverna kommer överens med sin ordinarie handledare på skolan, som är betygsättande huvudhandledare. Därefter kontaktas VIFI. LÄNK I första hand väljs ett företag som ligger på pendlingsavstånd från den egna skolan, men flera av projekten är möjliga att genomföra på distans. Det finns även pengar att söka för ett studiebesök på företaget.
  • VIFI-projektet hjälper till med att hitta en bihandledare på ett företag. Bihandledaren informerar om företagets arbete, ger förslag på vilka försök eller mätningar som kan genomföras i praktiken och kan hjälpa även till med specifika beräkningar samt teori om det behövs. 
  • När arbetet är klart i slutet av februari finns möjligheten att presentera ditt gymnasiearbetet på en nationell konferens i Stockholm i mars 2024. Resan till konferensen sponsras av projektet.

Medverkande

De företag som deltar i projektet är SSAB (Luleå), Boliden (Skellefteå), LKAB (Kiruna, Gällivare), Alleima (Sandviken), Vargön Alloys (Vargön), Scania (Södertälje) och Northvolt (Skellefteå).

Kemilärarnas resurscentrum svarar på frågor och bollar idéer. jenny.olander@krc.su.se

Mer information och anmälan på www.swerim.se/VIFI