Internationell studie om hållbarhet i kemiundervisningen

Under 2023-2025 genomför IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) en undersökning om hur lärare använder sig av praktiska aktiviteter i kemiundervisningen, med särskild fokus på hållbar och grön kemi. Du som undervisar kemi på högstadiet eller gymnasiet inbjuds härmed att delta.

Målet med IUPAC-undersökningen är att underlätta för lärare att genomföra praktisk kemiundervisning med fokus på hållbar och grön kemi. (Foto: Needpix)

Om projektet 

Titel International Teacher Survey on Green and Sustainable Chemistry (GSC) Practical Activities
Hemsida

https://iupac.org/project/2023-002-2-050

Poster på svenska Poster_IUPAC_hallbar_kemi_2024_2025 (305 Kb)
Forskningsledare

Dr Seamus Delaney, Dr Madeleine Schultz, eschemistry@deakin.edu.au

Landskoordinator i Sverige

Dr Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se

Länk till enkäten

Vad är syftet?

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i olika länder använder sig av praktiska aktiviteter i sin kemiundervisning och om det finns någon anknytning till grön eller hållbar kemi. I maj 2024 är 54 länder med i undersökningen och ett långsiktigt mål är att utifrån behoven som identifieras hitta nya sätt för att stödja lärare. 

Resultaten kommer att förmedlas på olika sätt både nationellt och internationellt, exempelvis under konferenser och workshops, i forskningsartiklar eller på projektets hemsida och i KRC:s kanaler.

Hur genomförs studien?

Undersökningsmetoden är en anonym enkät online med frågor om hur ofta praktiska laborationer eller andra praktiska aktiviteter genomförs i kemiundervisningen och varför. Det finns också specifika frågor kring om aktiviteterna har någon koppling till hållbar eller grön kemi. I praktiken innebär deltagandet att fylla i en enkät online, som tar omkring 15 minuter. Enkätsvaren är anonyma och svaren kommer enbart att behandlas på gruppnivå. Som tack för medverkan kan man få ett diplom (på engelska) som i så fall skickas automatiskt via e-post från forskningsledaren Seamus Delaney. 

Efter att ha fyllt i enkäten får varje respondent en separat fråga om intresset för att bidra till projektets hemsida med exempel på en undervisningsaktivitet. Denna fråga är inte på något sätt kopplad till de enskilda svaren i undersökningen utan då övergår kommunikationen till e-post. Av uppenbara skäl är denna fråga inte anonym.

Information till deltagare i IUPAC:s enkätstudie 2023-2025 (171 Kb)

Till vänster: Karta över länder som deltar i IUPAC-studien (maj 2024), QR-kod till enkäten, Diplom som tack för medverkan