Säkerhet i skolans kemiundervisning

Distanskursen UM4055 på 7,5 hp är öppen för sen anmälan 14/7 - 15/9.

Kemikalieburkar med vitt pulver (troligen ammoniumklorid) på sig.
Kemikalieburkar täckta med vitt pulver (troligen ammoniumklorid).

Kursen "Säkerhet i skolans kemiundervisning" startar upp 5-6 oktober och pågår fram till april. 

Anmälan: Kursen är öppen via Antagning.se.

Plats: Uppstarten är på Stockholms universitet, därefter Online via Zoom.

Frågor: Maila jenny.olander@krc.su.se