Zooma med en doktorand HT23

Vill du få aktuell kemiforskning förklarad live i klassrummet av en ung forskare? Under höstterminen 2023 erbjuder sig 22 unga kemiforskare från lärosäten i Umeå, Stockholm, Lund och Luleå att zooma in till gymnasieklasser. Fram till 1/9 kan du anmäla din klass. Själva Zoombesöket bokar du i samråd med doktoranden så att tidpunkten passar er båda.

Elever vid Svenska skolan i Costa del Sol, Spanien, möter kemidoktoranden Måns Andreasson, Umeå univ

Elever vid Svenska skolan i Costa del Sol, Spanien, möter kemidoktoranden Måns Andreasson, Umeå universitet, via Zoom (Foto: Susanne Wilbe).

 

Hur går det till?

Under besöket

Doktoranden zoomar in till ditt klassrum, ger en presentation samt svarar på dina elevers frågor. Doktoranden kan även ge en liten filmad rundtur på sitt labb eller vid sin dator för att visa hur forskningen i praktiken går till. Dessutom berättar hen om hur det är att arbeta som forskare och tipsar om olika utbildningar som kan leda dit. Eftersom besöken görs av forskarstuderande från hela världen sker de flesta av besöken på engelska.

Artikel från Umeå universitet om en doktorands Zoombesök HT21

Webbinarium

28/8 kl. 16-16.30 hålls ett frivilligt ínformationswebbinarium för gymnasielärare. 

Länk till mer information om webbinariet

När?

Anmälan är öppen till 1 september. Zoombesöket sker under höstterminen 2023 vid ett tillfälle som lärare och doktorand kommer överens om.

Inför besöket

När anmälan har stängts (1/9) fördelas besöken och senast 15 september får du en bekräftelse. Därefter kontaktar den forskarstuderande (doktoranden) dig direkt för att planera besöket. Doktoranderna tycker att detta projekt är roligt, men också utmanande, eftersom de inte är så vana vid att presentera sin forskning för elever. Ett tips är att boka ett förmöte med doktoranden för att prata om elevernas förkunskaper och komma överens om några begrepp som du kan ta upp i klassrummet i förväg.

Inför mötet får du efter överenskommelse med doktoranden

  • en Zoom-länk till det digitala mötesrummet.
  • en länk till en utvärdering som vi arrangörer önskar att eleverna besvarar.
 

Föredrag hösten 2023

Fem lärosäten har gått samman och erbjuder följande föredrag, som presenteras ämnesvis. (Vissa skulle kunna platsa i flera kategorier.)

'

Analytisk kemi, biogeokemi och miljökemi

A1

Is there water on Mars? (engelska)

Let’s discover the mysteries of Mars. In this session, we will (i) provide an overview of scientific evidence regarding ancient and present-day water sources on Mars, (ii) explore the methods used to search for water, and (iii) discuss ongoing missions by NASA and ESA on the Red planet.

A2

The effects of environmental chemicals on gut bacteria (engelska)

What is the impact of phthalates (plastic-derived chemicals) on the health of gut bacteria? Such plastic compounds are everywhere in our environment and have been identified as hazardous to our health. To study that in laboratory, I use various methods, including animal models and molecular techniques.

A3

Lab-on chip devices: Creating a laboratory in the palm of your hand (engelska)

Den genomsnittliga textilkonsumtionen per EU-medborgare var ungefär 26 kg under år 2020. Ny efterfrågan inom modeindustrin leder till att nya kläder behöver produceras vilket i sin tur leder till att nya potentiellt hälsovådliga kemikalier introduceras i fibrerna. Vissa av dessa föreningar kan penetrera vår hud, reagera med proteiner i blodet och bilda så kallade addukter i blodomloppet. I denna presentation kommer vi att gå igenom flera analytiska metoder för screening av textilrelaterade föroreningar, som till exempel ftalater, organofosfater och polyklorerade bifenyler. 

A4

Så här kan vi hitta hälsoskadliga kemikalier i kläder – Nya och hållbara analytiska metoder (svenska)

Den genomsnittliga textilkonsumtionen per EU-medborgare var ungefär 26 kg under år 2020. Ny efterfrågan inom modeindustrin leder till att nya kläder behöver produceras vilket i sin tur leder till att nya potentiellt hälsovådliga kemikalier introduceras i fibrerna. Vissa av dessa föreningar kan penetrera vår hud, reagera med proteiner i blodet och bilda så kallade addukter i blodomloppet. I denna presentation kommer vi att gå igenom flera analytiska metoder för screening av textilrelaterade föroreningar, som till exempel ftalater, organofosfater och polyklorerade bifenyler. 

 

Bio(fysikalisk) kemi, neurokemi och beräkningskemi

B1

Discovering how proteins control the processes of life (engelska)

 

B2

Bioenergetics: From your food to the energy currency ATP in your cell (engelska)

This presentation will be about how we get energy from food and how it is transferred, and finally how ATP form to maintain our life. It will include organic chemistry, biochemistry, and biology.

B3

Feed your mitochondria! – From food to energy (engelska)

Our bodies are composed of trillions of cells that carry out specialized functions essential for our survival. But, how are they able to do this? Where does the energy to carry out this functions come from? Here is where mitochondria come into scene! These are small organelles inside the cells that are capable of transforming the nutrients from food to energy used in biological processes such as growth and movement. We will learn how this transformation is done and energy obtained.

B4

Hur kan RNA-sekvensering hjälpa oss att förstå antidepressiva läkemedel? (svenska)

Serotonin är en kemisk signalsubstans, som påverkar många olika aspekter av våra liv, exempelvis sömn och motivation. Antidepressiva läkemedel påverkar de kemiska signalsubstanserna, som finns i hjärnan, men hur detta går till på detaljnivå är ofta inte känt. Genom att sekvensera RNA från celler och vävnad undersöker vi vilka gener som uttrycks och i vilka mängder.  Vi använder oss av metoden ’Spatial transcriptomics’ under läkemedelsbehandling i serotoninområdet av mushjärnor. Målet är att bättre förstå hur cellerna påverkas av ett läkemedel, och vilken roll olika gener har. 

B5

From food and oxygen to energy - How enzymes turn metabolites into energy in the mitochondria (engelska)

This will be an introductory presentation on how we use simulations on super-computers to study how enzymes work in our bodies. Particularly, on how energy-rich metabolites obtained from digestion are converted into ATP ("energy currency") in the mitochondria.

B6

Hjärnforska utan djur – hur gör man då? (svenska)

I vårat labb jobbar vi med cellmodeller samt datasimulering för att kolla på neurotoxiska effekter av diverse kemikalier. En stor del av forskningen är att utveckla nya modeller så att vi inte behöver forska på djur när det kommer till kemikaliereglering. Den här presentationen kommer därför handla om olika cellmodeller man kan använda och hur vi jobbar med dom.

B7

Cryo-electron microscopy: A 3D perspective on protein interactions (engelska)

Cryo-electron microscopy is a technique that allows us to zoom inside of cells to reconstruct their proteins in three dimensions. This presentation will show how the technique allows us to reconstruct proteins and their interactions with other proteins in a three dimensional space and why it is so important.

B8

En ny strategi mot influensa: från datorfantasi till provrör (svenska)

Det tar mycket mer tid att producera vanliga influensavacciner än att det går att uttrycka ett enstaka protein.Jag försöker göra ett sånt vaccinprotein genom att koppla ihop tre naturliga proteiner med hjälp av ett datorprogram som föreslår aminosyresekvenser.Protein produceras från de digitala sekvenser i bakterier, och efteråt kan man testa mitt 'fejkvirus' med olika biokemiska experiment.

B9

Att förstå sig på aquaporiner (svenska)

Vatten är essentiellt för allt liv som vi känner till. Jag kommer att prata om aquaporiner som är proteinet som bibehåller vattenbalansen i människor, växter och bakterier. Hur de fungerar, vad som händer när något går snett och varför det är viktigt att studera dem.

B10

Enzyme Production for a Sustainable Future (engelska)

Hemicellulose is the most abundant non-cellulosic polysaccharide in the majority of terrestrial plants. The hemicellulose backbone consists of β 1,4-xylopyranosyl units and can be highly substituted with different sugar moieties, such as α-D-glucuronic acid and α-L-1,2- or α-L-1,3-linked arabinofuranosyl. Treated hemicellulose can be used to substitute current ingredients that are not eco-friendly. For example, in cosmetics, it can be used as a rheological modifier, and in nutraceuticals, it can be used as a prebiotic. Developing customized enzymes is the best approach to "treat" and modify hemicellulose for all these applications.

B11

Elektrostatiska skillnader mellan däggdjurs hemoglobinproteiner (svenska)

Alla däggdjur har i sina röda blodceller syre-transport proteinet hemoglobin. Hemoglobin har samma funktion hos alla däggdjur, men dess protein struktur skiljer sig åt. För att titta närmare på hur hemoglobin proteinerna skiljer sig åt, vad dessa skillnader har för påverkan på molekylnivå och för att förstå varför dessa skillnader har blivit till, använder jag Monte Carlo molekyl-simuleringar.

 

Materialkemi 

M1

From waste to bio materials - the super power of extreme bacteria (engelska)

The students will be transported to the fascinating world of bacteria, where they will discover how these small creatures possess superpowers thanks to their ability to survive in extreme conditions. We will witness how they become true superheroes of transformation, generating valuable biomaterials that are environmentally friendly, such as biodegradable plastics and other high-value biomaterials, all derived from agro-industrial waste. These bacteria teach us that the magic of nature can turn the ordinary into something extraordinary.

M2

Hållbar kopparutvinning - modifiering av restprodukter för vidare användning (svenska)

Lär er mer om metallutvinning och hur restprodukter kan modifieras för att minska kopparförluster vilket ökar metallutbytet, nyttjandet av råmaterialen samt möjliggör att restprodukten kan användas i andra applikationer. Ni kommer även få följa med in i labbet och se viskositetsmätningar på ett material vid temperaturer mellan 1200-1450°C.

M3

Sustainable recycling of lithium from spent lithium-ion batteries (engelska)

Rising demand for lithium-ion batteries in portable devices and EVs drives increased production. By 2030, over 11 million tons will be disposed of, necessitating new recycling techniques for valuable metal recovery. This research focuses on eco-friendly pyro processing of spent LiBs, to recover lithium and control evaporation of gases.

M4

Electron microscopy: Zooming in on atoms (engelska)

This presentation will be about the set-up of an electron microscope, with pictures of and from the microscope which shows just how much we can observe with this interesting instrument. It will focus on high resolution TEM (transmission electron microscopy) as well as diffraction or spectroscopy (depending on your interest).

 

Organisk kemi 

O1

Detta alternativ utgår tyvärr.

O2

Computational Chemistry - Discovering new chemistry without a lab (engelska)

When we think about chemists, we usually see people in white lab coats mixing chemicals in a laboratory. But there is a different way of doing chemistry, one which requires nothing more than an office and a powerful computer. In this talk, I will present the field of computational chemistry and showcase a demonstration of something relevant to the class to show its power

O3

Radioactivity as a tool to fight cancer: Fluorine-18 labeling of an anti-cancer drug (engelska)

This presentation will be about the current research work of finding a way to radioactive lable an anti-cancer drug using the unnatural isotope fluorine-18. A successful labeling would lead to a radioactive drug called a radiotracer, which further could be used for the clinical imaging technique "positron emission tomography" (PET). The PET scan can help to reveal the bioavailability and bioactivity of the drug in the human body, providing important information for further anti-cancer drug development. The presentation will have photos from both the lab at SU and the radio-lab at Uppsala University. With a strong focus on organic chemistry, this presentation also includes aspects of radiochemistry and biochemistry.

O4

Using old tricks to start a green revolution in synthetic organic chemistry (engelska)

Organic synthesis drives our society with life-saving medicines and crop-boosting fertilizers, but the climate crisis demands further action. With a growing population, our strain on our resources is growing ever larger, and as synthetic organic chemists, we hold the key to change. This presentation will be an exhilarating exploration of synthetic organic chemistry's impact, uniting academia and industry. It will unveil cutting-edge techniques addressing our unsustainable practices in synthetic chemistry. Together we will envision a future where sustainable organic synthesis powers a harmonious society.

 

Anmälan

För vem?

Besöken är tänkta att hållas i någon av följande kurser:

  • Kemikurser på gymnasiet.
  • Naturkunskap 2 på gymnasiet.

Varje lärare kan endast boka in ett besök per omgång, men det går bra att bjuda in flera klasser vid samma tillfälle. Anmäl dig enbart om du vill bjuda in en doktorand till ditt klassrum och be kollegor att anmäla sig själva.

Om du skulle få förhinder från att ta emot besöket behöver du höra av dig till doktoranden och till jenny.olander@krc.su.se för att avboka.

I listan över föredrag ser du vilka som ges på engelska respektive svenska. Varje föredrag ges upp till tre gånger och principen först till kvarn kommer att tillämpas vid fördelning av föredrag.

Anmälningslänk

Stängd för anmälan. Nya föredrag presenteras på denna sida i december 2023. 

Här kan du anmäla dig till utskick om när nya föredrag puliceras.

 

Mer info

Medverkande lärosäten

 

 

Koppling till ämnesplanen för kemi på gymnasiet

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden, Skolverket (2011b). Ämnesplan i kemi för gymnasiet