Börja forska

Vill du rädda världen, utveckla framtidens revolutionerande läkemedel eller bygga framtidens smarta batterier? Är du dessutom nyfiken person och driven kanske en forskarutbildning är något för dig?

Forskningen vid Kemiska sektionen genomförs hos våra tre forskningsinstitutioner vars forskning rör all kemi från den minsta atomen till cellens kemiska orkester.

Generell info om forskarstudier hittar du om du klickar här

 

Forskning vid Institutionen för biokemi och biofysik, DBB

Forskningen på Institutionen täcker hela cellen – från struktur och funktion av enskilda proteiner till den energialstrande mitokondrien och lipidernas funktion och biosyntes i cellens membran och vidare till den unika nervcellen och dess kemi. Även membranproteiners topologi hur de interagerar med lipider studeras med biokemiska och biofysikalisk metoder och teknologier. Ett stort forskningsområde på institutionen är bioinformatik, där man med datorns hjälp hanterar och behandlar information som ligger dold i linjära gen- och proteinsekvenser. 

Läs mer hos Institutionen för biokemi och biofysik

 

Forskning vid Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Forskning på Institutionen för material- och miljökemi (MMK) rör viktiga utmaningar inom energi, miljö och hälsa – för en bättre värld och hållbart samhälle. Forskningen fokuserar på att utveckla nya material genom grön syntes och hållbara processer samt analytisk kemi för miljö och hälsa. Metoder som används inom fältet är elektron kristallografi, analytisk TEM, röntgen- och neutronkristallografi, NMR samt kemisk dataanalys.

Läs mer hos Institutionen för material- och miljökemi

 

Forskning vid Institutionen för organisk kemi (organ)

Institutionen för organisk kemi bedriver både experimentell och teoretisk organisk kemi i en mycket internationell miljö. Forskningen spänner från selektiv syntes, metallorganisk kemi, kvantkemisk modellering, kemi med hypervalent jod, bioorganisk kemi, grön kemi, PET-kemi samt medicinsk kemi vid läkemedels utvecklingsenheten vid SciLife Lab. 

Läs mer hos Institutionen för organisk kemi (organ)

På denna sida