Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel telefon: 08-16 20 00
Registrator: registrator@su.se (besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken)
Dataskyddsombud: dso@su.se

Insitutioner och centra: su.se/institutioner

Vägbeskrivning

Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid Frescati

T-banestation: Universitetet
Roslagsbanan: Universitetet
Buss: 50, 52, 540, 608, 624C, 628C, 639, 670, 676 och 680
Bil: högra sidan om Roslagsvägen från Roslagstull

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Intern samverkans- och innovationsrådgivning, stöd i extern forskningsfinansiering och forskningsetik, samt samordning av universitetets internationaliseringsarbete.
Telefon + 46 (0)8 16 22 79
Fax: + 46 (0)8 16 45 95
Epost: info@fs.su.se
Epost: innovation@su.se
Epost: etik@fs.su.se
Epost: samverkansstod@su.se

Fastighetsavdelningen

Universitetets miljöarbete:
Epost: 
miljo@su.se

Konferenslokaler i Aula Magna och konferensservice:
Epost: 
konferensservice@su.se

Universitetets konstsamlingar:
Epost: 
konstsamlingarna@su.se

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen är universitetets expertfunktion i kommunikationsfrågor för både intern och extern kommunikation, samt förmedling av nyheter.

Presstelefon: 08-16 40 90
Epost: press@su.se
Epost: redaktion@su.se
Epost: medieproduktion@su.se

Rektors kansli

Dataskyddsombud
Epost: 
dso@su.se

Ceremonimästare för akademiska högtider:
Epost: 
doktorspromotion@su.se och magisterpromotion@su.se

Universitetets organisation och styrdokument:
Epost: 
organisation@su.se

Studentavdelningen

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, Frescati
Telefon: 08-16 20 00
E-post: studentavdelningen@su.se

Infocenter (på entréplan i Studenthuset)

E-post: info@su.se
Webb: su.se/studenthuset

Stockholms universitetsbibliotek

Besöksadress: Universitetsvägen 14 D
Telefon: +46 (0)8 16 28 00
Registrator: registrator@su.se 
Arkivfunktionen: arkivet@su.se
Webb: su.se/biblioteket