Kontakt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Kontakt

Besöksadresser och kontaktuppgifter

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel telefon: 08-16 20 00
Registrator: registrator@su.se(besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet)
Arkivfunktionen: arkivet@su.se
Dataskyddsombud: dso@su.s

Studentavdelningen

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, Frescati
Telefon: 08-16 20 00

Antagning: studentavdelningen@su.se
Disputationer: disputationer@su.se
Examensfrågor: examen@su.se
För studenter med funktionsnedsättning: studentstod@su.se
Högskoleprovet: hp@su.se
Infocenter: info@su.se
Karriärservice: karriarservice@su.se
Studie- och språkverkstaden: sprakverkstaden@su.se
Academic Writing Service: writingservice@su.se
Stipendier: stipendier@su.se
Studenthälsovård: studentavdelningen@su.se
Studentutbyte: studentutbyte@su.se
Studie- och karriärvägledning: studentavdelningen@su.se
Tillgodoräknande av utländsk utbildning: transfer@su.se

Avdelningen för forskningsstöd

Besöksadress: Södra huset, hus E, plan 6
Fax: 08-16 4595

Universitetsbiblioteket

Besöksadress: Universitetsvägen 10C, ingång D, E, F
Telefon: 08-16 28 00
Webbplats: Universitetsbiblioteket

Samverkansavdelningen

Press och redaktion förmedlar aktuella händelser om universitetet och högskolesektorn samt nyheter om universitetets forskning, utbildning och verksamhet till media och i interna och externa kanaler.
E-post: press@su.se
E-post: redaktion@su.se
Presstelefon: 08-16 40 90

Konferensstöd anordnar allt från internationella forskningssymposier, bolagsstämmor och företagsevenemang till mindre möten och mottagningar i universitetets konferensanläggning Aula Magna.
E-post: konferensservice@su.se
Webb: su.se/konferens 


 

 

Vägbeskrivning

Huvuddelen av Stockholms universitet är beläget vid Frescati

  • T-banestation: Universitetet.
  • Roslagsbanan: Universitetet.
  • Buss: 50, 52, 540, 608, 624C, 628C, 639, 670, 676 och 680.
  • Bil: östra sidan om Roslagsvägen norr om Roslagstull. 

Upphittade saker i lokalerna

Hittegods hämtas/lämnas:
Servicecenter - Frescati södra
,
Södra huset, hus D plan 4, vid Stockholms universitetsbibliotek

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00.