Kurser

Fortbildning om bi, ke, fy för lärare i åk 1-3

Kursdag med nationella resurscentrumen den 18 april Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Fortbildning om bi, fy o ke för lärare i åk 4-6

Kursdag med nationella resurscentrumen den 18 april Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Fortbildning om bi, fy o ke för lärare i åk 7-9

Kursdag med nationella resurscentrumen den 18 april Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Europeisk konferens om kemisäkerhet 7-8/6 - Även online

Anmäl dig till någon av keynoteföreläsningarna!

Uppstartsdagar för kemilärare på Lundsberg

Kemi, kemididaktik och utbyte av goda idéer tillsammans med forskare och kollegor från andra skolor. Du som gymnasielärare i kemi bjuds in till en informell och kostnadsfri konferens 17-19 augusti.

Kursdag om kemi i årskurs 4-6

Teoretiska och praktiska aspekter av undervisning om materia och kemiska reaktioner belyses under denna kursdag. Utbyte av idéer mellan deltagare är en viktig del av innehållet.

Säkerhetskurser - en översikt

KRC ger några olika varianter.

Självständigt arbete i samarbete med KRC

Vill du vara med och utveckla lärarmaterial för kemiundervisning i skolan? Här presenteras några förslag på teman för självständiga arbeten i ämnesdidaktik som kan genomföras i samarbete med oss på Kemilärarnas resurscentrum.