Kontakt

Personal på KRC

Vi är flera personer som delar på omkring 2,3 tjänster

Jenny Olander

Föreståndare på heltid

Cecilia Stenberg

Projektledare och redaktör för Informationsbrevet. Jobbar 50 % på KRC.

Sofie Stenlund

Projektledare och jobbar 40 % på KRC

Karin Axberg

Projektledare och timanställd lektor i kemi på gymnasium

Nils-Erik Nylund

Projektledare och är timanställd på KRC

Camilla Mattsson

Camilla Mattsson

Projektledare. Jobbar 30 % på KRC.

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Universitetslektor och timanställd på KRC

Vivi-Ann Långberg

Vivi-Ann Långvik

Universitetslektor, föreståndare emerita

E-post är langvikv@gmail.com

SUKAT