Kemilärarnas resurscentrum, KRC, är ett nationellt resurscentrum och en satsning av Utbildningsdepartement samt Stockholms universitet, verksamt sedan 1 juli 1994. KRC har nära kontakter till Svenska Kemisamfundet och näringslivets branschorganisationer

KRC stöder kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Stödet till kemilärarna omfattar bl.a. att utarbeta och ge tips om experiment och andra undervisningsmaterial, att ge råd om säkerhetsfrågor och kemiska frågor, att initiera och genomföra fortbildning för skolans lärare, samt att främja ökade kontakter mellan skolan och kemibaserad industri.

KRC:s stadgar och årsrapporterna från 2017 och framåt finns att ladda ner här nedanför.

Jenny Olander
Föreståndare vid Kemilärarnas Resurscentrum