Utbildningsmaterialet för undervisning i årskurs 4, årskurs 5 och årskurs 6 är uppdelat i följande rubriker: 

Kom gärna med synpunkter och förslag på hur upplägget kan förbättras!