Kemin ger oss kunskap om materien på en nivå, som kan förefalla ofattbart liten. Vi kan inte uppleva den direkt med våra sinnen. Det är därför viktigt att starta från en makroskopisk nivå, som direkt kan upplevas av barnen. Genom att eleverna får öva sig i att göra iakttagelser om vår omvärld, ibland utan att få fullständiga förklaringar, men ibland också försöka dra enkla slutsatser, kan de lära sig om det naturvetenskapliga arbetssättet. Senare kan de gå vidare mot att sina fördjupa kunskaper i kemi, utan att steget till det symboliska blir alltför overkligt.  

De huvudrubriker som finns i Skolverkets styrdokument  återkommer inom ämnena kemi, fysik och biologi, vilket kan vara av intresse att notera. Följande rubriker handlar delvis om kemi:

Kom gärna med synpunkter och förslag på hur upplägget kan förbättras!