Börja forska

Forskarutbildningen i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i ämnets teori, metod, aktuell forskning inom området samt andra färdigheter som är nödvändiga för att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att utföra vetenskapligt arbete.

Forskarutbildningen innefattar fyra års heltidsstudier 240 högskolepoäng, varav 75 högskolepoäng består av kurser och 165 högskolepoäng består av ett självständigt vetenskapligt arbete/avhandling.

Möjlighet att söka till utbildning på forskarnivå i kriminologi sker genom utlysning vid ett tillfälle per år. Platser tillsätts i den omfattning tillgängliga resurser medger.

Lediga doktorandpositioner utlyses/annonseras tre veckor före sista ansökningsdag på universitetets hemsida.

Läs mer om vår forskarutbildning här

 

Gästforskare

Kriminologiska institutionen tar emot ansökningar från akademiker, inklusive professorer, postdoktorer och doktorander, som vill tillbringa 1-6 månader och delta i det akademiska livet vid institutionen.

Läs mer om hur du blir gästforskare på vår institution och se vilka som har besökt oss på vår engelska webbsida.

På denna sida