Forskningsämnen

Vid Kriminologiska institutionen bedrivs framstående forskning inom kärnområdet kriminologi.

Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt område och Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver forskning inom en rad olika områden  som brottsutveckling, kriminal- och narkotikapolitik, ungdomsbrottslighet, företags brottslighet, återfall i respektive upphörande med brott, åtgärder mot brott samt studier om utsatthet och rädsla för brott.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde