Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon beträffande vår forskning eller forskarutbildning? Du hittar kontaktuppgifter i listan nedan.

 

Press och media

Stockholms universitet har även en central presstjänst som förmedlar kontakter och verkar som stöd för dig som journalist.

Press och media på Stockholms universitet

Du kan också kontakta vår presskontakt på Kriminologiska institutionen.

Presskontakt Kriminologiska institutionen
 

Frågor om forskarutbildningen

Kontakta studierektorn för avancerad nivå och forskarutbildningen.

Studierektor på avancerad nivå
 

Övriga kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter övriga funktioner och personer på vår institution via länkarna nedan. 

Kontaktuppgifter Utbildning

Kontaktuppgifter Om institutionen

På denna sida