Examen

Här hittar du information om vad som krävs för att ansöka om en kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen i kriminologi.

Fyra studenter har fått diplom, den andra från vänster håller upp handen i en segergest.
Foto: Rickard Kilström

 

 

För att ta en kandidatexamen i kriminologi behöver du 180 hp i avslutade och godkända kurser. 90 av dessa behöver vara lästa inom ditt huvudområde - kriminologi. Hos oss finns det två olika upplägg för att läsa till en kandidatexamen. Bägge alternativen ger exakt samma examen. Du kan:

  1. Läsa vårt kandidatprogram i kriminologi, 180 hp.
  2. Sätta ihop din egen examen genom att läsa fristående kurser.

När du läser till en examen genom fristående kurser så behöver du läsa kurserna Kriminologi I 30 hp (på campus alternativt som distanskurs), Kriminologi II 30 hp (på campus alternativt som distanskurs) samt Kriminologi, kandidatkurs 30 hp.

 

För att ta en masterexamen i kriminologi rekommenderar vi att du läser vårt masterprogram, 120 hp. Det startar varje hösttermin.

I programmet ingår 75 hp obligatoriska kurser på avancerad nivå i kriminologi:

  • Nutida kriminologisk teori, 15 hp
  • Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp
  • Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp
  • Examensarbete för masterexamen i kriminologi, 30 hp

Utöver det läser du 45 hp i valfria kurser på avancerad nivå.

De valfria kurserna kan läsas vid Kriminologiska institutionen, vid en annan institution på SU eller vid ett annat lärosäte. Alla kurser som läsas utanför Kriminologiska institutionen och som du vill ska ingå i din masterexamen måste godkännas av studierektor för avancerad nivå.

Efter ett års studier på masterprogrammet kan du, om du så önskar, ta ut en magisterexamen. Detta förutsätter att du läst kursen ”Examensarbete för magisterexamen i kriminologi”, 15 hp. Denna kurs erbjuds som valfri kurs inom programmet.

För att ta en magisterexamen i kriminologi krävs att du läser:

  • En av följande kurser: Nutida kriminologisk teori, 15 hp, eller Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp, eller Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp
  • Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Utöver det ska du läsa 30 hp i valfria kurser på avancerad nivå. De valfria kurserna kan läsas vid Kriminologiska institutionen, vid en annan institution på SU eller vid ett annat lärosäte. Alla kurser som läsas utanför Kriminologiska institutionen och som du vill ska ingå i din masterexamen måste godkännas av studierektor för avancerad nivå.

 

Har du påbörjat dina studier i kriminologi höstterminen 2016 eller senare omfattas du av våra lokala examensbeskrivningarna.

Dessa hittar du här under ämnet Kriminologi

Har du påbörjat dina studier i kriminologi före höstterminen 2016?

Då hittar du examenskraven som gäller för dig här

 

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan:

Ansök om examen

På denna sida