Lärarutbildningsportalen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
Information om Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Nyheter

  • Kritisk granskning på internet är mer än källkritik 2020-09-29 Tack vare internet har det aldrig varit lättare att ta del av forskningsrön och annan information om hälsa. Men vad är trovärdigt? Och hur ska man tolka motstridiga argument? En ny avhandling undersöker hur gymnasieelevers förmåga till kritisk granskning kan utvecklas i naturvetenskaplig undervisning.
  • Högre seminarium: Skrivandets skiftande syfte 2020-09-18 Tisdagen den 6 oktober håller Sofia Pulls, lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, ett högre seminarium med titeln Skrivandets skiftande syfte. Seminariet kommer att ges via e-mötestjänsten Zoom. Alla intresserade är varmt välkomna att delta.
  • Podd #29 – Akademisk frihet – makt över tänkandet 2020-09-25 I alla tider har människan sökt kunskap. Men många gånger har det också varit kontroversiellt att komma med nya upptäckter. Hur är det med den akademiska friheten egentligen?

 

Universitetet i sociala medierStockholms universitet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på TwitterLärarutbildningar vid SU på YouTube